Zaai- en oogstkalenders

Op de site mijnmoestuin.nl kun je je eigen groentekalender samenstellen. Ze hebben er ook een moestuinkalender met de werkzaamheden die per maand gedaan kunnen worden.

De groente- en fruitkalender van Milieu Centraal geeft met een klasse aan wat de milieubelasting is van de teelt, transport en verpakking van groente en fruit.

De biodynamische kalender houdt rekening met de stand van de maan, zon en sterren bij het zaaien, planten en oogsten van groenten en fruit.

Velt zaaikalender

In deze kalender vind je van een aantal groenten en fruit de zaai-, plant- en oogstperiodes. Het betreft zaaien en planten in de volle grond, tenzij anders vermeld. Sommige groenten moeten eerst binnen of in een koude kas gezaaid worden, waarna ze naar buiten kunnen in de volle grond. Koop je van een groente kleine plantjes i.p.v. zaad, dan kunnen die in de periode aangegeven in de kolom 'planttijd' de volle grond in.

gewas alfabetisch zaaitijd (volle grond) planttijd (volle grond) rij-afstand (cm) plant- afstand(cm)
aardappel, vroeg half mrt – half apr 50 40 half jun – aug
aardappel, halfvroeg half mrt – apr 60 40 aug – sep
aardappel, halflaat apr 60 40 sep
aardappel, laat apr – half mei 70 40 half sep – okt
aardbei, tweejarig éénmaaldragend 20 jul – aug 55 30 jun – jul volgend jaar
aardpeer mrt – apr 50 40 nov – feb
andijvie, herfstteelt half mei – half jul half jul – aug 35 35 half sep – dec
aubergine, koud glas binnen: half feb – half mrt onder koud glas: half apr – half mei 65 65 jul – sep
aubergine, volle grond binnen: half mrt – half apr half mei – begin jun 65 65 eind aug – sep
bleekselder onder koud glas: half apr – half mei half jun – eind jun 35 30 sep – begin nov
bloemkool, zomerteelt onder koud glas: apr – half mei mei – jun 60 60 jul – begin sep
boerenkool, winter jun half jul – half aug 50 50 nov – half mrt
broccoli, zomer eind mrt – mei mei – jun 60 35 jul – aug
chinese kool, zomer binnen: eind apr – begin jul half mei – jul 40 30 half jul – sep
courgette onder koud glas: eind apr – mei half mei – half jun 100 100 begin jul – begin okt
courgette, volle grond half mei – jun jun – begin jul 100 100 eind jul – begin okt
erwt (doperwt) mrt – apr 30 3 eind jun – jul
ijsbergsla, zomer begin apr – mei half mei – begin jul 45 35 jul – aug
kervel, zomer mrt – jul 15 0,5 mei – aug
kervel, winter onder koud glas: half sep – okt 15 0,5 nov – apr
knoflook mrt 25 15 aug
knolselder onder koud glas: eind mrt – half apr half mei – half jun 50 40 okt
knolvenkel, zomer binnen: apr – half mei mei – half jun 45 20 jul – half aug
knolvenkel, herfst half jun – half jul 45 20 half sep – half nov
komkommer onder koud glas: half apr – half mei half mei – begin jun 120 40 aug – sep
komkommer, vollegrond half mei – eind mei 120 40 half aug – sep
koolraap eind mei – jun 50 40 okt – half dec
koolrabi, vroeg binnen: half feb – begin apr eind mrt – half mei 30 25 eind mei – begin jul
koolrabi, zomer onder koud glas: half apr – half jun half mei – begin jul 30 30 begin jul – begin sep
kropsla, zomer apr – begin jul mei – half aug 25 25 jul – sep
kropsla, herfst half jul – half aug begin aug – begin sep 30 25 okt
meloen binnen: half mrt – apr onder koud glas: mei – half jun 150 50 half jul – begin okt
paprika, koud glas binnen: mrt onder koud glas: half apr – half mei 80 40 jul – half okt
paprika, volle grond binnen: half mrt – eind mrt half mei – begin jun 50 40 begin sep – half okt
pastinaak, normaal half apr – half mei 35 15 half sep – mrt
pastinaak, vroeg half feb – begin mrt 35 15 jun – eind jul
pastinaak, laat jul 35 15 half dec – mrt
patisson onder koud glas: eind apr – mei half mei – half jun 100 100 begin jul – begin okt
patisson, volle grond half mei – jun jun – begin jul 100 100 eind jul – begin okt
peterselie mrt – half aug 20 10 jun – begin nov
pompoen onder koud glas: eind apr – mei half mei – half jun 200 100 sep – okt
pompoen, volle grond half mei – begin jun jun 200 100 half sep – okt
postelein half mrt – half aug breed- werpig breed- werpig half jun – half sep
prei, zomer binnen: half jan – half feb eind mrt – mei 25 10 eind jun – begin sep
prei, winter apr jul – begin aug 40 15 jan – half mei
prinsessenboon, laag mei – jul 50 8 half jul – half okt
prinsessenboon, hoog half mei – half jul 90 60 aug – begin okt
raap, vroeg half mrt – apr 25 10 eind mei – begin jul
raap, herfst jul – half aug 25 10 sep – begin nov
raapstelen mrt – half apr 10 0,5 half apr – mei
rode biet, vroeg half mrt – half apr 30 10 half jun – half aug
rode biet, normaal half apr – begin jul 30 10 aug – half nov
rode kool onder koud glas: eind feb – mrt mei 60 60 eind sep – nov
rucola mrt – sep 15 1,5 – 10 half apr – half nov
schorseneer half apr – half mrt 25 8 half okt – mrt
sjalot (gele plantsjalot) apr 30 15 jul – aug
sjalot (zaaisjalot) half mrt – half apr 25 10 half aug – half okt
snijboon, laag half mei – half jun 40 10 half jul – sep
snijboon, hoog half mei – jun 90 60 jul – sep
snijselder apr – jul 25 15 eind jul – apr
snijsla mrt – apr 15 0,25 eind apr – begin jul
spinazie, lente mrt – half apr 15 10 mei – begin jun
spinazie, zomer half apr – half jul 15 10 half mei – half aug
spinazie, herfst half jul – half sep 15 10 half aug – okt
spinazie, winter eind aug – sep 15 10 eind mrt – half apr
spitskool, zomer half mrt – begin jun mei – half jul 40 40 aug – half okt
spruitkool, middellaat half mrt – half apr eind mei – half jun 60 60 eind nov – eind jan
stengelui, zomer onder koud glas: half feb – mrt half apr – mei 30 10 half jul – nov
stengelui, herfst apr 40 10 half aug – dec
suikermaïs onder koud glas: half apr – half mei mei 75 20 half aug – half sep
tomaat, koud glas binnen: mrt – half apr onder koud glas:apr – begin jun 80 50 half jul – begin okt
tomaat, volle grond binnen: half mrt – half apr begin mei – begin jun 75 45 aug – begin okt
veldsla eind jul – aug 15 4 half sep – jan
veldsla sep 15 4 feb – mrt
ui (plantui) half feb – half apr 20 10 begin jul – half aug
ui (zaaiui) half mrt – half apr 25 10 half aug – half okt
winterpostelein aug – half sep 15 5 half okt – mrt
witte kool onder koud glas: half feb – mrt mei 60 60 sep – begin nov
wortel, zomer eind mrt – jul 20 4 eind jul – eind nov
wortelpeterselie apr – half mei 25 10 sep – half apr

Bron: 'Handboek Ecologisch tuinieren', Velt, 10de druk, 2006.