Vrijwilligers

Onze volkstuinvereniging heeft geen betaalde krachten in dienst en bestaat dus enkel en alleen bij de inzet van vrijwilligers. En dat het werk niet alleen een aantal bestuurstaken (financiën, ledenbestanden, correspondentie enz.) met zich meebrengt, wordt al gauw duidelijk als je even op ons mooie complex rondkijkt.

Wij mogen ons gelukkig prijzen dat er, naast de vereiste bestuurlijke taken, nog een groot aantal andere activiteiten worden ontplooid. Door deze activiteiten houden we onze vereniging aantrekkelijk om er gezamenlijk onze hobby te kunnen beleven.

Onze vrijwilligers houden zich bezig met een groot aantal diverse activiteiten zoals

  • monteren, demonteren en onderhoud van onze waterpompen
  • bijhouden van ons toilet
  • het knippen van de coniferenheggen
  • onderhoud en aanzien van de parkeerplaatsen
  • in- en verkoop in het Winkeltje
  • opruimen van de tuinen die vrij komen
  • bijhouden van deze website
  • etc., etc.

 

Wil je een bijdrage leveren aan één van deze activiteiten, dan is dat altijd zeer welkom. Je kunt hieronder aangeven dat je geïnteresseerd bent, en in welke activiteiten bijvoorbeeld.