Ongewenste planten

Op de side www.wilde-planten.nl kun je veel informatie vinden over de planten die hieronder worden besproken.

  • Kweekgras
  • Knopkruid
  • Heremoes
  • Ambrosia

Kweekgras (Elytrigia repens)

Het woord "repens" is Latijn voor kruipend. Het zal duidelijk worden waarom deze plant na de familienaam deze toevoeging heeft gekregen. Kweekgras komt op veel plaatsen voor en neemt genoegen met vrijwel alle grondsoorten.

Waarom willen we dat het op onze tuin wordt bestreden?


Op de eerste plaats omdat de wortels een zeer dichte mat vormen, zodanig dat andere, gewenste, planten erdoor kunnen stikken. Zelfs sterke groeiers zoals bv. kalebassen leggen het af tegen deze woekeraar.

 

Verwijderen van kweekgras

Het is belangrijk kweekgras met wortel en al te rooien. De wortels hebben knopen. Vanuit deze knopen kunnen de wortels vertakken, nieuwe knopen maken of een blad vormen. De plant vermeerdert zich ook vegetatief, dat wil zeggen dat uit een enkele wortelcel een nieuwe volwassen plant kan groeien. Dus laat je een klein stukje wortel in de grond achter, dan is binnen de kortste keren al je opruimwerk voor niets geweest. Helaas is kweekgras totaal niet gevoelig voor vorst.

De enige manier om kweekgras afdoend uit je tuin te verwijderen is met de spitvork onder de wortels wrikken en los kloppen. Daarna definitief van je tuin afvoeren. Dus niet met de spade aan de gang gaan. Je snijdt hiermee de wortels in stukken en de vegetatieve vermeerdering begint.

Knopkruid (Galinsoga parviflora)

Waarom geen knopkruid op onze tuin?


Niet omdat het een schadelijke plant is voor gecultiveerde gewassen, maar enkel omdat er bloei is van mei tot oktober, er grote wortelkluiten gevormd worden en het gemakkelijk uitwaaiend zaad in één seizoen drie generaties volwassen planten kan voortbrengen.

Verwijderen van knopkruid

Voordeel is dat het verwijderen eenvoudig gaat. Simpel uit de grond trekken, maar wel oppassen dat door de grote kluit geen gewenste planten beschadigd worden. Verwijder het knopkruid bij voorkeur voordat de plant gaat bloeien, zodat ie zich niet kan uitzaaien. Bij de eerste nachtvorst is de plant verdwenen, maar de zaden blijven 8 tot 10 jaar kiemkrachtig.

Heermoes of paardestaart (Equisetum arvense)

Deze plant komt het meest voor op vochtige, voedselarme en verdichte gronden en behoort tot de groep planten die al bestonden voordat de moderne gewassen op aarde voorkwamen. Men denkt dat de huidige steenkoollagen gevormd zijn door boomachtige planten uit de deze familie, de Equisetaceae.

We willen de groei van deze plant beperken en zo mogelijk voorkomen, omdat hij wortelstokken vormt die lang en diep kunnen doorgroeien, tot wel 3 meter diep, en zijn groeiplaats domineert.

 

Zie ook www.floravannederland.nl/heermoes voor nog meer informatie

Verwijderen van heermoes

De stengels en wortels zijn erg teer, breken snel in stukjes en deze stukjes groeien in korte tijd weer uit tot grote planten. Voorzichtig uitgraven met de spitvork geeft de beste kans op resultaat.

Ambrosia (Ambrosia artemisiifolia)

Ambrosia is een éénjarige plant, die 20 tot 150 cm groot kan worden en afkomstig is uit Noord-Amerika. Elke ambrosiaplant produceert naar schatting 1 miljard pollen, die extreem allergeen zijn. Naar schatting 10 tot 15% van de bevolking is hier gevoelig voor, waardoor de ambrosia ook wel "de hooikoortsplant" wordt genoemd. Bovendien scheidt de plant de stof coronopiline uit, die de groei van andere planten in de omgeving van ambrosia belemmert. Ambrosia concurreert op deze manier met inheemse planten. Reden genoeg om de plant ook uit onze volkstuin te weren.

 

 

De eerste kiemplantjes van Ambrosia komen in mei boven de grond.

De Ambrosia heeft dubbel geveerde bladeren die in het onderste niet bloeiende deel van de plant tegenoverstaand zijn en hogerop in het deel waar ook de bloei optreedt, verspreid langs de stengel zitten. De bladeren van de Ambrosia zijn aan de boven- en onderzijde groen.

De stengel van de Alsemambrosia is aanvankelijk groen van kleur en zacht behaard. Naarmate de plant ouder wordt, kan de stengel later verkleuren tot roodbruin, vooral als de plant in de zon staat. In volwassen staat kan de éénjarige plant tot 150 cm hoog worden.

De bloeitijd is van half augustus tot eind oktober. De mannelijke bloeiwijzen van de Ambrosia vormen een tros die van onder naar boven toe rijpt en de mannelijke bloemetjes hebben een vrijwel kaal schaalvormig omhulsel.

Ambrosia lijkt nogal op Bijvoet. Er zijn echter een paar duidelijke verschillen:

  • De onderzijde van de bladeren van de Ambrosia zijn groen, terwijl de onderzijde van de bladeren van de Bijvoet zilverwit viltig zijn.
  • De stengels van de Ambrosia zijn behaard en groen, die van de Bijvoet vrijwel kaal en roodbruin.

Zie www.floravannederland.nl voor meer informatie.

Verwijderen van ambrosia

De meest effectieve bestrijdingsmethode van Ambrosia is het handmatig uittrekken van de planten met wortel en al. Het is belangrijk om dit te doen voordat de planten bloeien, zodat er geen pollen loskomen en de plant geen zaad kan vormen. Begin augustus is de plant meestal groot genoeg om te herkennen en bloeit dan nog niet.

Tijdens de bloei van half augustus tot eind oktober laat Ambrosia zijn stuifmeel vooral in de morgen vliegen. De middag en de avond zijn daarom de beste momenten om de plant te bestrijden. Het liefst bij regenachtig weer, omdat dat het stuiven voorkomt.
Gaat het om maar één plant, dan kun je die met de vuilniszak aanpakken en de zak vervolgens binnenstebuiten om de plant keren; handschoenen zijn dan niet nodig. Gaat het om meerdere planten, dan is gebruik van handschoenen en een stofmasker aan te bevelen.
Als het niet gelukt is om de plant met wortel en al te verwijderen, dan kan de plant snel weer uitlopen. Probeer daarom nieuw uitgelopen planten opnieuw in zijn geheel te verwijden.

De planten die je uit de grond hebt getrokken, kunnen het beste in een afgesloten plastic zak gestopt worden. Doe deze zak in de grijze container.

Ambrosia is een plant waarvan alleen de zaden de winter overleven. Zaad kan ook na tientallen jaren nog ontkiemen! Het is daarom belangrijk om zaadvorming te voorkomen, of de planten met zaden en al te vernietigen.

Bronnen:
Uitgave "Voorkom hooikoorts jaarrond, trek Ambrosia uit de grond" van de Voedsel- en Waren-Autoriteit (VWA) en Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
De foto's zijn afkomstig van het fotoblad 'Hoe herken ik Ambrosia?' van de nieuwe Voedsel- en Waren-Autoriteit (VWA).