Nieuwsberichten

Op deze pagina worden regelmatig nieuwsberichten gepubliceerd.

Het gehele tuincomplex sinds 17 februari weer geopend

Vanwege de weerssituatie in de laatste maanden van 2023 en de zeer kwetsbare toestand van ons terrein als gevolg daarvan, was het gehele tuincomplex enkele weken langer gesloten dan normaal in de winterperiode. Gelukkig is deze situatie grotendeels verbeterd. Op dit moment mag iedereen zijn/haar volkstuin weer bezoeken. Wel blijven de volgende maatregelen voorlopig nog van kracht, vanwege de toestand van de (algemene) paden: 

- Niet fietsen op de paden; fietsen svp stallen direct bij binnenkomst.
- Geen auto’s op het binnenterrein.
- Vermijd het gebruik van kruiwagens, daarvoor zijn de paden nog niet geschikt.


Dringend verzoek om deze tijdelijke maatregelen te respecteren, zodat er geen onnodige herstelkosten ontstaan voor de paden en parkeerplaatsen.

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 2024

Op maandag 8 april 2024 heeft weer de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden in 'Het Heesterhonk' aan de Florencelaan in Eindhoven. Op deze drukbezochte vergadering kwamen veel van onze leden meepraten en meebeslissen over de zaken die zij belangrijk vinden voor onze vereniging.

Winkelopeningstijden verruimd per februari 2024

Vanaf februari 2024 is de winkel op ons complex weer op de 'oude' tijden geopend:
Zaterdag van 10:00 tot 12:00 uur
Woensdag van 14:00 tot 16:00 uur.

 

Oproep: Kruiwagens svp dezelfde dag terugplaatsen

5 jul. 2023 22:23

 

Bij dezen het verzoek aan iedereen om een geleende kruiwagen elke dag weer terug te plaatsen op de 'kruiwagenparkeerplaats'.

Lees meer »