Disclaimer

Samenstellers en uitgevers van informatie op deze website zijn zich volledig bewust van hun taak zo betrouwbaar mogelijke informatie te verstrekken. Niettemin kunnen zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van onjuistheden in en/of onvolledigheid van de aangeboden informatie, noch voor schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van de genoemde informatie of de niet-beschikbaarheid van de website. Tevens wordt er geen verantwoordelijkheid aanvaard voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden ten gevolge van een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten.

Privacy

De persoonlijke gegevens die je op deze site invult, worden gebruikt voor het expliciete doel waarvoor deze zijn verzameld, bijvoorbeeld om je verzoek om op de wachtlijst gezet te worden of om je verzoek om informatie te beantwoorden. Wij zullen je gegevens strikt vertrouwelijk behandelen en alleen gebruiken om je van relevante informatie te voorzien of diensten mogelijk te maken. Gegevens zullen alleen aan derden worden overgedragen indien wij daartoe door de wet worden verplicht. De informatie zal bovendien met de grootst mogelijke zorg worden behandeld.