Overwegingen voordat je je aanmeldt

Nieuwe leden zijn van harte welkom. Toch willen we ook wijzen op de realiteit van het volkstuinieren. Het is een hobby die niet vanzelf gaat. Een volkstuin vraagt gedurende alle seizoenen wekelijks onderhoud en in het groei- en oogstseizoen heeft een tuin minimaal 2x per week een aantal uren aandacht nodig.
Als je nu al goochelt met schaarse vrije uurtjes, ga dan serieus na of er voor het onderhouden van een volkstuin elke week 6 tot 8 uur ruimte is in je agenda.
Houd er ook rekening mee dat de vereniging af en toe aan haar leden vraagt om mee te werken aan het algemene onderhoud. Dit is uiteraard niet verplicht, maar om ons mooie volkstuincomplex te kunnen laten draaien, moet er ook onderhoud plaatsvinden aan de bermen, sloten, schuttingen en de bomen en planten op het algemene gedeelte. Het wordt erg gewaardeerd als iedereen van tijd tot tijd een kleine bijdrage hieraan levert. Zie hiervoor ook de pagina 'Vrijwilligers'  en de pagina 'Actuele klussen'

Na de kennismaking kun je aangeven of je in aanmerking wilt komen om aspirant-lid te worden van onze vereniging. Je wordt dan geplaatst op de lijst van gegadigden en we noteren daarbij je mogelijke voorkeuren.
Zodra er voor jou een tuin beschikbaar is, krijg je van ons bericht om de tuin te komen bekijken. Als de aangeboden tuin je bevalt, volgt de inschrijving als aspirant-lid. Bij de inschrijving verwachten we, dat je je kunt legitimeren met een geldig identiteitsbewijs (er wordt geen kopie gemaakt).

Voor meer informatie over het lidmaatschap verwijzen wij je naar artikel 2 van het huishoudelijk reglement.

Hoe meld ik mij aan?

Als je interesse hebt om bij ons te tuinieren, kun je dat kenbaar maken door onderstaand formulier in te zenden.

We maken daarna graag een afspraak met je voor een kennismaking.

We kunnen dan laten zien wat we te bieden hebben, wat het onderhoud van een volkstuin betekent en wat we van onze leden verwachten. En blader gerust nog even verder op onze website om nog een meer volledige indruk te krijgen.

Geen huur maar bruikleen

Bij onze vereniging "huur" je geen tuin. Een tuin wordt aan een lid in gebruik gegeven en daarvoor betaalt het lid contributie.

De jaarlijkse contributie voor het gebruik van een tuin is op dit moment € 55,00 per perceel van circa 100m2 (een tuin is maximaal 3 percelen groot). De hoogte van de contributie wordt vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering. Per 1-1-2024 zal de contributie € 60,00 per perceel bedragen.

Daarnaast zijn er éénmalige kosten bij de inschrijving en de toewijzing van een tuin.

  • De vereniging rekent geen inschrijfgeld;
  • Borgsom voor de toegangssleutel: € 25,00;
  • Borgsom voor het gebruik van een tuin: € 40,00 per perceel.


Bij beëindiging van het lidmaatschap krijg je de borgsommen terug als je:

  • de sleutel inlevert (€ 25,00);
  • de tuin schoon achterlaat (€ 40,00 per perceel).